Hypnose

 

Misvattingen

Hypnose is een staat waarin de cliënt meer open is voor suggesties, welke gewoonlijk wordt bereikt door het induceren van trance. Er zijn diverse misvattingen over hypnose, zoals dat je in slaap bent, alles vergeet wat er gezegd wordt, dat niet iedereen gehypnotiseerd kan worden of dat je in hypnose kunt ‘blijven hangen’.

Slaap!

Het woord ‘hypnose’ is afgeleid van het Griekse woord voor slaap. Oorspronkelijk dacht men dat de gehypnotiseerde in slaap was. Trance is echter geen slaap, met behulp van MRI is dit ook aantoonbaar. Inmiddels is het woord ‘slaap’ zo verweven met hypnose en hypnotiseurs, dat mensen verwachten in hypnose te gaan wanneer een hypnotiseur dit woord gebruikt.

Ondanks dat mogelijk niet alles onthouden wordt, vergeet je niet wat er gebeurt tijdens een sessie. Neem wederom een boek als voorbeeld (zie ‘Trance‘); je onthoudt het verhaal, niet iedere afzonderlijke zin. Omdat hypnose een natuurlijke staat is, kan iedereen gehypnotiseerd worden en zal iedereen er ook weer als vanzelf uit komen. Een hypnotiseur gebruikt technieken om deze staat op te wekken dan wel te beëindigen.

Hypnose gebruiken

Hypnose wordt gebruikt om shows te geven op straat (street hypnosis) of op een podium (stage hypnosis). Daarnaast wordt het gebruikt voor zelfhypnose en uiteraard voor hypnotherapie. Gewoonlijk wordt hypnose als prettig en ontspannend ervaren.