Levitatie

 

Hypnotisch fenomeen

Een levitatie van hand of arm is een van die hypnotische fenomenen die op verschillende manieren kan gebruikt worden. Bijvoorbeeld als verdieper.

Het cruciale element is het subject iets te laten beleven dat apart voelt en verwondering teweeg brengt. Het gevoel van een bewuste beweging verschilt erg van een onderbewuste beweging. Wanneer het subject dat verschil ervaren heeft, is het bestaan van hypnotische fenomenen aangetoond. Hierdoor staat de deur naar (diepere) hypnose weer wat verder open.

Verstarring

Soms lijkt deze echter niet tot stand te komen en daarvoor kunnen verschillende redenen bestaan.

Als de ontspanning van het subject te diep is dan wordt er niet meer ingegaan op suggesties, omdat deze teveel inspanning vragen. Dit kan getest worden door de arm in een eerste stap vast te nemen en de ontspanning vast te stellen. Vervolgens kunnen suggesties voor verstarring (catalepsie) gegeven worden om de arm in een zwevende positie te krijgen. Vanuit deze positie kan verder gegaan worden, bijvoorbeeld met een dreaming arm.

Het kan ook zijn dat de arm reeds een zekere verstarring kent, een verschijnsel dat niet ongewoon is in hypnose voor verschillende delen van het lichaam. In dat geval kan het voldoende zijn de levitatie minimaal in te zetten door de hand op te heffen of een tikje te geven totdat die initiële verstarring verdwijnt.

De levitatie versnellen

Een bijkomende manier om de levitatie te versnellen is door de hand of arm aan te tikken in de richting van of tegen de richting van de gewenste beweging. Beiden hebben een gelijkaardig schok effect dat de beweging versnelt.

Soms zal de levitatie erg langzaam beginnen en mogelijk beperkt zijn tot de vingers. In dat geval kunnen suggesties specifiek op de vingers gericht de levitatie versterken. Voorbeelden zijn: de vingers onderling een wedstrijd levitatie laten doen, de levitatie van de vingers laten doorgeven naar de pols en arm, enkel de levitatie van de vingers versterken.