Regressie

 

De oorsprong van een probleem

Het onderbewuste is o.a. de opslagplaats voor herinneringen. Het kan voorkomen dat de herinnering van een gebeurtenis een ongewenste uitwerking op het leven heeft. Soms is bekend welke gebeurtenis dat is, soms weet de cliënt bewust niet welke gebeurtenis dat is. De oorsprong van problemen ligt vaak in de kindertijd. Met behulp van hypnose kun je bij herinneringen komen die bewust niet aanwezig zijn, ook bij zeer vroege herinneringen.

De aanpak

Een regressie kan op diverse manieren ingezet worden om bij de oorsprong van een probleem te komen. Zoals het gebruik van een affect bridge, waarbij je het ongewenste gevoel terug gaat volgen naar eerdere keren en naar de oorsprong. Je legt als het ware een brug tussen diverse situaties.

Het is van belang om niet alleen terug te keren, maar ook daadwerkelijk werk te verrichten tijdens een regressie om het probleem op te lossen. Denk hierbij aan leermomenten verkrijgen en de emotionele lading verwijderen. Vervolgens wordt de verandering doorgezet naar het hier en nu, zodat het probleem opgelost is en ook in de toekomst weg blijft.

Onkruid

Er wordt vaak een metafoor gebruikt voor de uitleg van een regressie. Onkruid gaat woekeren en je kunt het keer op keer eruit trekken, maar zonder de wortel te hebben, zal het onkruid weer terugkeren. Wanneer de wortel eruit wordt gehaald, zal er ruimte zijn voor de groei van bloemen en planten. De restjes van het onkruid dienen dan als voeding voor de bloemen en planten. Zonder de wortel van het probleem eruit te halen, zal het probleem blijven terugkeren. Met een regressie kun je de wortel verwijderen.