Trauma

 

Heftige gebeurtenis

Bij een trauma denken we al snel aan een ongeluk, misbruik, een overlijden of geweld. Bij een traumatische ervaring kunnen er ook momenten na de daadwerkelijke gebeurtenis als traumatisch ervaren worden, waardoor ‘het trauma’ eerder een opeenstapeling van traumatische momenten is. Wat de één als traumatisch zal ervaren, hoeft dat niet per se te zijn voor iemand anders. Net zoals dat de ene behandeling beter past bij de één dan bij de ander, om het trauma te verwerken.

De behandeling

Technieken zoals EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en IEMT (Integral Eye Movement Therapy) worden steeds vaker toegepast, maar uiteraard is een hypnotherapie behandeling ook zeer geschikt. Bij trauma wordt met hypnotherapie vaak gebruik gemaakt van technieken zoals regressie, waarbij -op een veilige manier- met de herinnering wordt gewerkt. Wanneer de emotionele lading van een herinnering af is of er zelfs een andere, positievere emotie op geplakt wordt, kan de ervaring verwerkt worden.

Wanneer een cliënt (nog) niet in staat is om met het daadwerkelijke trauma te werken, kan er met hypnotherapie gewerkt worden aan het verstevigen van gevoelens zoals veiligheid en zekerheid. De behandeling van een trauma met hypnotherapie heeft dus geen standaard protocol, maar is een behandeling op maat, passend bij de cliënt.

Vergeving

Het kan zijn dat tijdens de behandeling aangestuurd wordt op vergeving. Iemand vergeven is iets wat mensen niet altijd willen doen, omdat hun idee van vergeven niet overeen komt met het idee van de therapeut. Vergeving betekent niet dat de gebeurtenis goedgekeurd wordt door de cliënt, dat de cliënt vindt dat het verdiend was, dat het terecht was …

Het betekent dat de cliënt ervoor kiest om niet langer de negatieve energie van boosheid, wrok of verdriet met zich mee te dragen. Om het los te laten en achter zich te laten, waarbij ‘vergeving’ ervaren een manier is om dat te doen. Iemand vergeven doet de cliënt niet voor de ander, die heeft tenslotte vaak geen last van die negativiteit, maar voor zichzelf.